FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
15 937 400 Kč
4
Přijaté transfery
2 501 100 Kč
2
Nedaňové příjmy
345 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
13 246 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 129 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 501 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 261 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
31 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 246 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 129 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 501 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 261 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
31 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč