FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
15 937 400 Kč
4
Přijaté transfery
3 983 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
401 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
21 065 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 159 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 665 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 286 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
31 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
21 065 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
7 159 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 665 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 286 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
31 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč