FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
17 776 500 Kč
4
Přijaté transfery
2 963 900 Kč
2
Nedaňové příjmy
414 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
5 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
9 048 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 378 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 188 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
451 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
122 200 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
9 048 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
8 378 900 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 188 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
451 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
122 200 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč