FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
14 459 200 Kč
Přijaté transfery
408 800 Kč
Nedaňové příjmy
364 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
6 632 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 530 200 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 256 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
328 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
43 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
6 632 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 530 200 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 256 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
328 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
43 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč