FINANČNÍ UKAZATELE 2023
Odkud plynou největší příjmy v roce 2023
1
Daňové příjmy
23 851 400 Kč
4
Přijaté transfery
2 480 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
735 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
58 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2023
2
Průmyslová a ostatní odvětví
13 652 000 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
9 435 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 640 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 092 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
86 900 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
13 652 000 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
9 435 400 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
6 640 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 092 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
86 900 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč