FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
17 880 200 Kč
4
Přijaté transfery
17 391 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 992 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
369 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
27 395 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
10 481 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 256 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
121 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
31 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
27 395 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
10 481 200 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 256 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
121 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
31 400 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč