FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
14 459 200 Kč
Přijaté transfery
903 900 Kč
Nedaňové příjmy
389 900 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
7 302 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 539 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 259 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
328 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
43 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Služby pro obyvatelstvo
7 302 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
5 539 800 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 259 700 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
328 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
43 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč